Nieuws

Gezocht: ervaringen met arbeidsbeperkten op school

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap zoekt schoolbesturen in het primair onderwijs voor een onderzoek naar de ervaringen met mensen met een arbeidsbeperking. Het ministerie wil ongeveer 15 schoolbesturen laten interviewen die de afgelopen jaren (sinds 2013) hiermee ervaringen hebben opgedaan. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Tinka van Vuuren van Loyalis Kennis & Consult.

Doel van het onderzoek in het kader van de Participatiewet is inzicht te krijgen in de mogelijkheden en randvoorwaarden voor duurzame werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking in de sector primair onderwijs. Dit door het systematisch beschrijven van praktijkervaringen, de mogelijkheden en randvoorwaarden vanuit verschillende actoren en deelonderwerpen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Loyalis Kennis & Consult.

Tijdens de interviews wordt gesproken over de mogelijkheden en randvoorwaarden waaronder een doelgroeper binnen het primair onderwijs blijvend ingebed zou kunnen worden. Welke financieringsbronnen waren er beschikbaar? Welke mogelijkheden en randvoorwaarden hebben scholen ervaren voor geldstromen vanuit bijvoorbeeld gemeente en UWV? En wat is de toegevoegde waarde van het tewerkstellen van een doelgroeper in een school? Wat betekent dit voor de kwaliteit van het onderwijs en de duurzame inzetbaarheid van de collega’s en de banenplanner zelf?

Meer informatie over de interviews is te vinden in onderstaande bijlage. Meer informatie over de banenafspraak is te vinden op de themapagina.

Downloads

16.54 KB