Nieuws

Handleiding bij staking van woensdag 12 september

Op woensdag 12 september staken de medewerkers in het primair onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland. De vakbonden hebben de medewerkers van scholen uit deze provincies opgeroepen om het werk neer te leggen. Hier vindt u een handleiding met alle zaken waar werkgevers aan moeten denken voor, tijdens en na de staking.

Vooralsnog benadert de PO-Raad het slotstuk van de estafetteacties van 12 september op dezelfde manier als eerdere regionale stakingen. De PO-Raad gaat echter meteen na de zomervakantie bij haar achterban peilen hoe de vereniging zich moet verhouden tot nieuwe acties in het primair onderwijs en tot samenwerking in het PO-front. Tot die tijd steunt de PO-Raad de doelen van de gepland actie op 12 september.

Resultaat

Veel leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich nog steeds ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs. De afgelopen maanden hebben zij hier aandacht voor gevraagd met verschillende acties. Die hebben resultaat gehad. 

Scholen krijgen extra geld om de werkdruk aan te pakken en de sociale partners hebben onlangs een cao kunnen afsluiten waarmee leraren een mooie salarisverhoging krijgen. Maar de financiële situatie in de sector blijft krap en de salarissen blijven nog steeds achter bij salarissen van mensen met vergelijkbare beroepen, zoals leraren in het voortgezet onderwijs. Hierdoor loopt het lerarentekort in de sector nog steeds verder op.

Doorbetalen loon?

De PO-Raad geeft ook deze keer geen advies aan schoolbesturen over wel of niet doorbetalen van loon aan stakende medewerkers. Wel adviseert de PO-Raad schoolbesturen om na te denken over een duidelijk verhaal over het wel/niet doorbetalen. Daarnaast dienen schoolbesturen na te denken over wat ze met het geld doen als ze stakende medewerkers niet doorbetalen. Op die manier is een schoolbestuur voorbereid op vragen hierover.

Schoolbesturen moeten er voor zorgen dat de medewerkers tijdig op de hoogte zijn van de opstelling van de werkgever. Ook de ouders moeten tijdig weten wat zij op 12 september kunnen verwachten. Over deze punten is meer informatie te vinden in de handleiding voor schoolbesturen. Leden van de PO-Raad vinden verder achter de inlog van mijn.poraad.nl een voorbeeldbrief voor ouders over de staking.

Estafette

De estafetteacties zijn in februari in Groningen en Friesland begonnen. Het stokje is ondertussen het hele land doorgegaan en komt op 12 september voor de laatste etappe aan in Zuid-Holland en Zeeland. De vakbonden organiseren die dag een manifestatie in Rotterdam en verschillende registratiepunten voor stakende medewerkers op de Zeeuwse eilanden. Meer informatie over het programma van 12 september komt na de zomervakantie.

Downloads

292.56 KB