Nieuws

Hoeveel participatiebanen moet mijn organisatie in 2018 realiseren?

Met de quotumcalculator kunnen werkgevers berekenen hoeveel participatiebanen ze volgens het quotum van de Banenafspraak in 2018 moeten realiseren. Bijgaande quotumcalculator is bedoeld voor werkgevers in de overheidssector (waaronder onderwijs).

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan een website waarop overheidswerkgevers kunnen berekenen hoeveel banen ze moeten realiseren op basis van het quotumpercentage voor 2018. Die website is waarschijnlijk begin 2018 beschikbaar. Tot die tijd kunnen werkgevers gebruikmaken van deze tool met een demoversie van de calculator. Deze demoversie is gemaakt en gecontroleerd door het ministerie van SZW.

Het komend jaar moet 1,93% van de verloonde uren van organisaties in de overheidssector bestaan uit banen voor mensen met een arbeidsbeperking, de doelgroep voor de banenafspraak. Het doel van de Banenafspraak is dat mensen met een arbeidsbeperking een beter perspectief hebben op een reguliere baan voor en zoveel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. De PO-Raad verbindt zich graag aan dit doel. Dit betekent namelijk dat meer leerlingen die van het voortgezet speciaal onderwijs komen een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen. Daarnaast voldoet het primair onderwijs daarmee aan haar maatschappelijke plicht.

Het aantal gerealiseerde extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking (gemeten in verloonde uren) wordt vanaf 2018 per individuele werkgever gemeten. In 2019 krijgt de werkgever het resultaat van deze eerste meting. Daarbij wordt nog geen heffing opgelegd als het vereiste aantal banen niet is gehaald. Een jaar later gebeurt dat wel (2020). Er wordt dan ook gekeken naar de voorgaande jaren, dus het aantal banen dat tot en met 2019 gerealiseerd zou moeten zijn. De heffing bedraagt € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5 uur. 

In de quotumcalculator is geen onderdeel opgenomen waarin een indicatieve quotumheffing wordt berekend. Schoolbesturen kunnen zich nu richten op het realiseren van voldoende banen, zodat ze geen quotumheffing opgelegd krijgen.

Downloads

57 KB