Nieuws

Kabinet compenseert gevolgen stijging pensioenpremie

Het kabinet heeft besloten de gevolgen van de stijging van de pensioenpremie van het ABP te compenseren. De PO-Raad is tevreden dat met deze compensatie de in de cao aangegane verplichtingen gefinancierd kunnen worden. Zodra er meer duidelijkheid is over de exacte details van de compensatie, leest u dat op deze website.

Het ABP heeft besloten om volgend jaar de totale pensioenpremie voor ambtenaren te verhogen met ruim 2 procent (zie bericht ABP). Deze premiestijging heeft gevolgen voor de loonkosten van werkgevers. Het kabinet compenseert deze extra loonkosten uit een financiële meevaller van 4,3 miljard euro (zie brief aan Tweede Kamer). Achter de schermen is hier door onderwijssector hard voor gevochten.