Nieuws

Kamer spreekt met verkenner over Wwz-problematiek

De Tweede Kamer wil uit eerste hand van de verkenner horen hoe zijn gesprekken over de Wwz-problematiek met de sociale partners zijn verlopen. Een meerderheid van de Kamer schaarde zich maandag achter het verzoek hiertoe van ChristenUnie (CU). Het gesprek zal donderdag plaatsvinden.

Verkenner Jacques Tiggelaar was op verzoek van de Tweede Kamer aangesteld omdat de Wwz voor flinke problemen zorgt bij het vinden van invalkrachten voor zieke leraren. Gesprekken met de sociale partners, waaronder de PO-Raad, leidden half december tot een tijdelijke oplossing: In de maanden januari, februari en maart - wanneer de ziektevervanging het meest nijpend is - tellen tijdelijke contracten voor ziektevervanging niet mee voor de ketenregeling. Dit geldt voor 2017 en 2018.

De PO-Raad ziet de gekozen oplossingsrichting niet als definitieve oplossing voor alle problemen rondom de Wwz. Maar het geeft het primair onderwijs tijdens de periode waarin het ziekteverzuim het hoogst is (januari – maart) wel verlichting. In een eerste reactie stelden ook CU, D66 en CDA dat een structurele oplossing noodzakelijk is.

Volop aandacht voor tijdelijke oplossing Wwz-problematiek

Het nieuws over de tijdelijke oplossing is de afgelopen dagen breed door media verspreid. Vrijwel alle landelijke dagbladen berichtten erover, net als diverse regionale kranten en de NOS. In de meeste media wordt vooral feitelijk bericht over de afspraken die zijn gemaakt en wordt ook de PO-Raad genoemd.

Het Nederlands Dagblad en de Volkskrant blikten in een krantenartikel hierover ook terug op de peiling die de PO-Raad in november hield onder haar leden. Daaruit bleek dat sinds de invoering van de wet bijna 90 procent van de schoolbesturen meer moeite heeft vervanging te organiseren. Ruim 70 procent wijt dat direct aan de wet. Sommige besturen zagen zich genoodzaakt leerlingen naar huis te sturen omdat ze geen invaller konden vinden voor een zieke leraar.