Nieuws

Krachtige impuls banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen moeten meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. De organisaties van de verschillende sectoren hebben hiertoe met minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) een bestuursakkoord afgesloten. ,,Wij gaan als onderwijssector ons stinkende best doen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen'', zegt Rinda den Besten (voorzitter PO-Raad).

In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat werkgevers (markt en overheid) 125.000 extra banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheids- en onderwijswerkgevers nemen daarin de verantwoordelijkheid voor hun aandeel. Met het ondertekenen van dit bestuursakkoord laten zij zien dat zij nog altijd voor die afspraak staan en dat zij alles op alles gaan zetten om hun aandeel te realiseren. Den Besten: ,,We gaan verder aan de slag. Niet omdat er een wet met quotum is, maar omdat we deze mensen meer kansen willen bieden. Dat gaat ook over onze 'eigen' leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs. Het is onze maatschappelijke plicht om hen een extra handje te geven.''

Baanbrekers

In het bestuursakkoord is afgesproken dat er op 1 juni 2019 een werkagenda komt. Hierin komen acties die de overheids- en onderwijssectoren zelfstandig, of in samenwerking met anderen, ondernemen voor het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De PO-Raad en VO-raad zijn in het kader van deze werkagenda begonnen met het project Baanbrekers. Het project is bedoeld voor schoolbesturen die nieuwe banen willen creëren, maar op zoek zijn naar een manier om daar mee te beginnen. Vanuit Baanbrekers krijgen individuele schoolbesturen extra ondersteuning bij het realiseren van de banenafspraak.