Nieuws

Meerlingenverlof per 1 april verlengd naar minimaal 20 weken

Per 1 april 2018 verandert de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen die zwanger zijn van een tweeling of meerling. Het totale verlof duurt dan minimaal 20 weken.

Vrouwen die zwanger zijn van een meerling krijgen op dit moment al meer zwangerschapsverlof. Zij hebben recht op zwangerschapsverlof vanaf 10 tot 8 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling, terwijl voor andere vrouwen het zwangerschapsverlof 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke datum aanvangt. In de praktijk leidt dit echter vaak niet tot daadwerkelijk langer verlof. Vrouwen die zwanger zijn van een meerling bevallen namelijk vaak voor de vermoedelijke datum van de bevalling. 

De wetgeving wordt nu aangepast, zodat vrouwen die een meerling krijgen in totaal minimaal 20 weken verlof hebben. Het bevallingsverlof voor deze vrouwen duurt 10 weken plus het aantal weken dat het zwangerschapsverlof minder dan 10 weken heeft bedragen.

Voorbeelden

Het zwangerschapsverlof van een medewerker die zwanger is van een tweeling, gaat 8 weken voor de vermoedelijke bevalling in. De vrouw bevalt 3 weken te vroeg. Dan duurt het bevallingsverlof na de bevalling nog 15 weken (20 weken min 5 weken zwangerschapsverlof). 

Een andere vrouw die zwanger is van een meerling, gaat 10 weken voor de de vermoedelijke bevalling met zwangerschapsverlof. Haar kinderen komen echter 1 week later dan de uitgerekende datum. Dan duurt het totale zwangerschaps- en bevallingsverlof 21 weken: 11 weken voor en 10 weken na uw bevalling. 

De verlening van het meerlingenverlof is opgenomen de Verzamelwet SZW 2018.

Voor meer informatie: kijk op: Krijg ik langer zwangerschapsverlof als ik een meerling verwacht?