Nieuws

Melding verwacht ontslag voor schoolbesturen bijzonder onderwijs met ontslagbeleid

Schoolbesturen in het bijzonder onderwijs die ontslagbeleid hanteren, zijn verplicht melding te maken van formatieve problemen die tot ontslag zullen leiden. Deze melding moet twee jaar voor de verwachte ontslagen worden gedaan aan vakbonden en de PO-Raad.

Voor verwachte ontslagen op 1 februari 2019 (en RDDF-plaatsing per 1 februari 2018), moest de melding worden gedaan voor 1 februari 2017. Is er bij uw schoolbestuur sprake van formatieve problemen maar is de melding nog niet verstuurd, doe dat dan zo snel mogelijk alsnog.

Een melding kan worden verstuurd naar melding@poraad.nl, zowel PO-Raad als vakbonden zijn dan geïnformeerd. Een te late melding heeft geen invloed op het moment van RDDF-plaatsing en ook geen invloed op de datum van ontslag, maar de melding moet wél worden gedaan.

Een melding moet de volgende elementen bevatten:

  • Melding van formatieve problemen;
  • Onderbouwing met vastgesteld bestuursformatieplan;
  • Instemming van PGMR met melding.

Indien de formatieve problemen niet uitsluitend zijn gebaseerd op een vermindering van het aantal leerlingen, moet ook worden toegevoegd:

  • Meest recente continuïteitsparagraaf van financieel jaarverslag;
  • Omschrijving van voorgenomen maatregelen om plaatsing in RDDF en gedwongen ontslagen te voorkomen.

Bij een te late melding moet worden onderbouwd waarom de melding te laat is gedaan. De visie van de PGMR moet hierbij worden vermeld.