Nieuws

Minister Asscher is bereid Wwz voor primair onderwijs aan te passen

Vooruitlopend op het debat over de Wet werk en zekerheid (Wwz) in de Tweede Kamer volgende week, heeft Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) toegezegd dat hij bereid is de wet aan te passen als sectoren met concrete plannen komen. De PO-Raad juicht dit toe en heeft hier ook voorstellen voor. Zij vraagt al langere tijd aandacht voor het feit dat de Wwz geen enkele rekening houdt met de specifieke situatie van het primair onderwijs. Zo leidt de Wwz onder meer tot problemen bij vervanging van zieke leraren.

De PO-Raad heeft meerdere malen aan de bel getrokken bij minister Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Dekker (Onderwijs) over de problemen met de Wwz in het primair onderwijs. Ook zijn dankzij haar lobby door meerdere partijen Kamervragen gesteld, zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer. Op 2 maart sprak vicevoorzitter Simone Walvisch van de PO-Raad nog met de Tweede Kamer over de gevolgen van de Wwz voor het primair onderwijs.

De Wwz en ziektevervanging

De PO-Raad is van mening dat de huidige Wwz op geen enkele manier rekening houdt met de specifieke situatie in het primair onderwijs. In het primair onderwijs heeft 93 procent van het personeel een vast contract. Dat is meer dan in de marktsector. Geen enkele school wil (bij ziekte van leraren) leerlingen naar huis sturen. In het primair onderwijs wordt er daarom naar gestreefd om zieke leraren altijd te vervangen. Dit doen zij door te werken met vervangingspools (deels met vaste invalkrachten). Maar het gaat juist om die situaties waarin de interne flexibiliteit noch de vervangingspools afdoende zijn, bijvoorbeeld bij een griepgolf zoals wij onlangs in februari van dit jaar weer hadden. In die situaties is het nodig dat er veel extra leerkrachten beschikbaar zijn om in te vallen, op tijdelijke basis.

Woensdag 9 maart debatteert de Tweede Kamer over de Wet werk en zekerheid.