Nieuws

Oproep: wijs plannen voor loondispensatie af

Staatssecretaris Van Ark heeft toegezegd dat ze haar plannen met loondispensatie gaat aanpassen. Rinda den Besten (PO-Raad), Paul Rosenmöller (VO-raad), Ton Heerts (MBO Raad), Wim Ludeke (LECSO) en Nicole Teeuwen (Sectorraad praktijkonderwijs) hadden hier in een openbrief op aangedrongen: ,,Door werknemers met een beperking minder te willen belonen, maakt het kabinet van kansengelijkheid een wassen neus en doet het alle inspanningen van het onderwijs teniet.''

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat haar plannen om meer arbeidsgehandicapten met loondispensatie aan het werk te helpen op meerdere punten aanpassen. Dat zegde ze toe in het debat met de Tweede Kamer. Veel kamerleden, zowel van de oppositie als van de coalitie, vroegen zich af of het aanvullen van het loon op basis van het bijstandsregime wenselijk is. Van Ark zei bereid te zijn om de regels te versoepelen zolang dat past binnen de financiële kaders van het regeerakkoord.

Voorafgaand aan het debat hadden verschillende organisaties geprotesteerd tegen de plannen. De voorzitters van PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, LECSO en Sectorraad praktijkonderwijs schreven een gezamenlijke openbrief:

,,Ons onderwijs biedt niet alle kinderen dezelfde kansen. Het was deze boodschap van de Inspectie van het Onderwijs die ons een paar jaar geleden allemaal heeft wakker geschud. Een conclusie die we ons hebben aangetrokken. Terecht, want in het onderwijs mag je afkomst, je intelligentie, je beperking of de opleiding van je ouders je kansen niet in de weg staan. Onderwijs is er voor iedereen en moet er bij uitstek voor zorgen dat alle kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontplooien zodat zij goed aan hun toekomst kunnen beginnen.

Kansengelijkheid is hét woord waar politiek en samenleving sinds het klinken van die alarmbel steeds weer naar verwijzen als er iets mis is. De stem van de inspectie echoot na. Die grotere bewustwording heeft de afgelopen twee jaar alvast enkele lichtpuntjes gebracht: in het onderwijs worden meer dubbele schooladviezen gegeven, schooladviezen worden vaker naar boven bijgesteld en leerlingen kunnen makkelijker opleidingen stapelen, bevestigde de inspectie onlangs in haar recente Staat van het Onderwijs. We proberen ieder kind een passende plek te bieden. We zijn er nog niet, maar we zijn hard aan de slag.

Maar hoeveel is kansengelijkheid waard als we onze jongeren vervolgens de arbeidsmarkt op moeten sturen met de boodschap dat sommigen toch net even minder kansen verdienen dan anderen? Dat gekwalificeerde werknemers met een arbeidsbeperking minder waard zijn dan hun collega’s zonder beperking? Want dat is precies wat we hen meegeven wanneer de plannen van dit kabinet werkelijkheid worden en de zogenoemde loonkostensubsidie wordt vervangen door loondispensatie.

Simpel gezegd, komt dit erop neer dat deze werknemers, vaak met een waardevol beroepsdiploma op zak, minder dan het minimumloon mogen verdienen, dat zij minder recht hebben op sociale zekerheid en minder pensioen hoeven op te bouwen. Onbegrijpelijk. Minder dan het minimum… Dat is al een contradictio in terminis op zichzelf.

En waarom? Het kabinet is goedkoper uit en zegt de administratieve lasten voor werkgevers zo te willen verminderen. Dat laatste is zeer welkom, want die administratieve druk ís hoog. Maar we passen ervoor die te minimaliseren over de rug van kwetsbare mensen.
Terecht stelde ook het College voor de Rechten van de Mens vorige week dat het kabinet hiermee inbreuk maakt op het wettelijk recht op gelijke behandeling. Deze maatregel vergroot de kansenongelijkheid die we zo graag willen tegengaan.

Wij willen onze kinderen en jongeren leren dat ze mogen zijn wie ze zijn. Dat je evenveel waard bent met of zonder beperking. Laten we daarom niet wachten op een volgende alarmbel maar allemaal opstaan en onze handtekening zetten onder de petitie ‘Ben ik het niet waard’. Maak van kansengelijkheid geen kinderdroom die uit elkaar spat.''