Nieuws

Plan kabinet loondispensatie arbeidsgehandicapten van tafel

Er is geen maatschappelijk draagvlak voor het plan van het kabinet om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon, bovendien is het plan niet uitvoerbaar. Daarom heeft het kabinet besloten dat het plan voor loondispensatie van arbeidsgehandicapten van tafel gaat. De PO-Raad heeft zich hier hard voor gemaakt.

De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, LECSO en de Sectorraad praktijkonderwijs hebben hier in een openbrief in mei op aangedronken. In de brief schreven zij: ,,Door werknemers met een beperking minder te willen belonen, maakt het kabinet van kansengelijkheid een wassen neus en doet alle inspanningen van het onderwijs teniet.’’

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) handhaaft de regels die nu gelden als het gaat om loonkostensubisidies voor werkgevers van arbeidsgehandicapten. Ze onderzoekt de komende tijd of er verbeteringen mogelijk zijn van de oude regels waarbij er meer banen kunnen worden gecreëerd voor arbeidsgehandicapten.