Nieuws

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd in Staatscourant

De Regeling compensatie transitievergoeding is gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling is een nadere uitwerking van de wet over de compensatie van betaalde transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. De regeling treedt op 1 april 2020 met terugwerkende kracht in werking.

Met de Wet en de Regeling compensatie transitievergoeding wil minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegeheid) drempels wegnemen voor het beëindigen van zogeheten slapende dienstverbanden, waarbij langdurig zieke werknemers in dienst blijven maar geen salaris ontvangen. Werkgevers die gebruik willen maken van de compensatieregeling wordt geadviseerd om alle documenten over het einde van het dienstverband en de reden daarvan, alsmede de berekening en betaling van de transitievergoeding, te bewaren.

In de regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV. Aanvragen voor de betaalde vergoeding in de periode 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020 moeten worden ingediend voor 1 oktober 2020. Aanvragen voor de vergoedingen betaald vanaf 1 april 2020 moeten worden ingediend binnen zes maanden na betaling. Bepalend hiervoor is het moment dat de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever.

Ook staan in de regeling de termijnen waarbinnen UWV moet beslissen op een aanvraag. In de toelichting bij de regeling wordt daarnaast nog aandacht besteed aan welke informatie UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen.

Lees hier: de volledige regeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant.
Lees hier: eerdere berichtgeving over de compensatie transitievergoeding.