Nieuws

Schoolbesturen verantwoordelijk voor uitvoering bovenwettelijke uitkeringen

Elk schoolbestuur is sinds 1 januari 2019 zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen. De PO-Raad heeft een raamcontract met WWplus afgesloten om schoolbesturen hierbij te ondersteunen. Begin mei ontvangen schoolbesturen hierover meer informatie.

In de cao voor het primair onderwijs is een aantal uitkeringen opgenomen waar oud-werknemers aanspraak op kunnen maken, zoals WOPO en ZAPO. Deze bovenwettelijke regelingen zijn in het verleden door OCW rechtstreeks belegd bij WWplus (voorheen onderdeel van KPMG). Sinds dit jaar is de uitvoering gedecentraliseerd en ontvangen schoolbesturen een bedrag in de lumpsum, in het onderdeel beheer en bestuur van de materiele bekostiging (MI) (zie ook: Toolbox Materiële bekostiging 2019).

Schoolbesturen kunnen de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen zelf gaan organiseren. Ze moeten dan zelf contracten afsluiten met UWV en DUO en zelf een uitvoerder zoeken. Dat kan, maar is een hele last voor de organisatie. De PO-Raad heeft daarom een gunstig raamcontract met WWplus afgesloten en adviseert schoolbesturen om daar gebruik van te maken.

Begin mei ontvangt elk schoolbestuur per mail en (fysieke) post meer informatie over het raamcontract. Daarbij zitten ook een mandaat- en volmachtverklaring en verwerkersovereenkomst met WWplus. We verzoeken je deze te ondertekenen en per mail of post terug te sturen.

De bovenwettelijke regelingen zijn de afgelopen maanden gewoon door WWplus uitgevoerd. Indien je geen gebruik wil maken van het raamcontract, vindt er een afrekening voor deze maanden plaats. De uitvoering door WWplus stopt daarna. Als je wel gebruikt maakt van het raamcontract krijg je een voorschotnota en een afrekening tegen het einde van het jaar. De kosten zijn nooit hoger dan het bedrag dat je in de lumpsum ontvangt.

Heb je vragen of opmerkingen over de uitvoering van de bovenwettelijke uitkering, dan kun je contact opnemen met de juristen bij Helpdesk van de PO-Raad.