Nieuws

Staatssecretaris Van Ark bij bijeenkomst 'Ingeschakeld'

De nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken, Tamara van Ark, bezocht op woensdag 29 november VSO STIP te Utrecht, een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Ze sprak daar over deelname van jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs aan de arbeidsmarkt. In dat kader is onlangs het project 'Ingeschakeld' gestart.

Ruim 130 vertegenwoordigers vanuit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PRO), gemeenten en enkele werkgevers waren naar Utrecht gekomen voor de derde en laatste regionale bijeenkomst in het kader van de start van 'Ingeschakeld'. In een rondetafelgesprek sprak staatsecretaris Van Ark met Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, Wim Ludeke, voorzitter van het landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO) en andere betrokkenen.

De staatsecretaris benadrukte dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid grote waarde hecht aan een soepele instroom van jongeren uit VSO en PRO in een betaalde baan, op basis van de banenafspraak. Den Besten gaf namens de werkgevers in het primair onderwijs aan, dat de PO-Raad al diverse activiteiten op dit vlak onderneemt. Schoolbesturen in het primair onderwijs hechten aan een beter perspectief op een reguliere baan voor mensen met een arbeidsbeperking.

Zelf komen de schoolbesturen wel wat problemen tegen bij het realiseren van de banenafspraak, onder andere wegens de kleinschaligheid van de sector en de complexe administratief-financiële constructies. Ludeke gaf aan dat de scholen in VSO een enorme kwalitatieve slag hebben gemaakt en dat zij steeds meer leerlingen met praktijkverklaringen een zo goed mogelijke start willen en kunnen geven op de arbeidsmarkt. 

Het project 'Ingeschakeld' heeft als doel de samenwerking tussen scholen, werkgevers en gemeenten te creëren of te verbeteren. Daarbij wordt enerzijds gebruik gemaakt van bewezen goed werkende aanpakken op het gebied van samenwerking die leiden tot successen. Anderzijds wordt aangesloten bij bestaande vragen of behoeften van één of meer van de partners in de regio om een verdergaande samenwerking rond de plaatsing van jongeren met de andere partners aan te gaan.

De staatssecretaris gebruikte haar werkbezoek ook voor gesprekken met enkele leerlingen van de school.