Nieuws

Tweede Kamer stemt voor behoud wettelijke basis bedrijfsgezondheidszorg

UPDATE: De Tweede Kamer stemt in met het wetsvoorstel waarin de beëindiging van het Vervangingsfonds en modernisering van het Participatiefonds wordt geregeld. Daarnaast is het amendement aangenomen, waarin wordt geregeld dat de bedrijfsgezondheidszorg wordt ondergebracht bij het Participatiefonds. De sociale partners in het primair onderwijs hadden in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd om die wijziging van het wetsvoorstel.

De PO-Raad en de onderwijsvakbonden hopen op een voorspoedige behandeling van het wetsvoorstel. Met het wetsvoorstel wordt de relatie tussen werkgever en werknemer gemoderniseerd. Een afgeleide taak van het Vervangingsfonds is de ondersteuning en advisering van schoolbesturen bij het organiseren van de bedrijfsgezondheid (BGZ). Hierdoor kan onder andere het 
ziekteverzuim worden verlaagd en de vervangingskosten worden teruggebracht. Door het lerarentekort is dit thema belangrijker dan ooit.

Met het beëindigen van het Vervangingsfonds, houdt ook de sectorale voorziening voor de BGZ op te bestaan. Sociale partners in het primair onderwijs willen het wetsvoorstel zodanig aangepast zien dat deze BGZ-taak ondergebracht kan worden bij het Participatiefonds. Hierdoor ontstaat een logische verbinding tussen de preventie van werkloosheid (Participatiefonds) en aanpak verzuim (nu nog Vervangingsfonds). 

Het wetsvoorstel is woensdag 8 september behandeld in de Tweede Kamer. De Kamerleden hebben vervolgens op dinsdag 13 september ingestemd met het wetsvoorstel en met het amendement van SP, GroenLinks en PvdA voor de wettelijke basis van de bedrijfsgezondheidszorg.