Nieuws

Van speciaal onderwijs naar een betaalde baan

Om participatie op de arbeidsmarkt van jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs mogelijk te maken, moeten diverse partijen 'ingeschakeld' worden. Dat is het uitgangspunt van het project 'Ingeschakeld'. Staatssecretaris Jetta Klijnsma was op maandag 10 juli aanwezig bij de aftrap van het project op de Utrechtse vso-school STIP.

Op scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) bevinden zich de jongeren die in aanmerking komen voor een baan in het kader van de Banenafspraak. In de regio bevinden zich de werkgevers, die op zoek zijn naar jongeren uit de doelgroep van deze regeling. Alle partijen in de regio’s weten wat er moet gebeuren: onderwijs, gemeenten, werkgevers weten nu wel wat er van ze gevraagd wordt. Maar toch komt in een flink aantal regio’s de stroom jongeren vanuit de scholen richting werkgevers niet goed op gang. Daarom is een initiatiefgroep van LECSO (PO-Raad), sectorraad PRO (VO-Raad), AWVN (adviesdienst voor werkgevers), Divosa en de LCR, in samenwerking met de ministeries van SZW en OCW begonnen met een project om alle partijen 'in te schakelen'.

Trots op hun baan

Enkele leerlingen van vso-school STIP vertelden bij de aftrap op maandag 10 juli hoe trots zij met hun baan zijn. Zij doen mee! Als collega bij Albert Heijn, bij het bejaardenhuis en bij het hoveniersbedrijf. En zij ontvangen iedere maand salaris! Staatssecretaris Jetta Klijnsma vertelde hoe blij zij was, dat alle partijen elkaar gevonden hebben om zoveel mogelijk jongeren uit vso en pro zo effectief mogelijk naar een betaalde baan te leiden. Ieder heeft daar zijn eigen rol in: de school, de werkgever en de gemeente.

Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, benadrukte het belang voor mensen met een arbeidsbeperking op een beter perspectief op een reguliere baan. Daarmee kunnen meer leerlingen die van het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs komen, meedoen in de samenleving. Het vraagt echter wel veel van schoolbesturen in het primair onderwijs. Met het project willen we de verbinding leggen van scholen met netwerken van werkgevers voor een zo soepel mogelijke overgang van onderwijs naar arbeid van de leerling.

Wim Ludeke sprak namens LECSO de hoop uit dat alle vso-scholen in hun eigen regio de verbinding kunnen maken met werkgevers om hun leerlingen de optimale kans te geven op een betaalde baan, op gewoon meedoen. Tijdens het tafelgesprek benadrukten alle aanwezigen het belang van regionale samenwerking.

Zie ook: artikel 'Ingeschakeld' afgetrapt (website Lecso)