Nieuws

Veelgestelde vragen banenafspraak - participatiewet

In bijgaand document vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen over de banenafspraak en participatiewet.

Op 9 oktober 2018 is er een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd om het verschil tussen overheid en markt op te heffen (zie Kamermotie maakt banenafspraak beter realiseerbaar). De aantallen banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten door de markt en overheid gezamenlijk behaald worden. De quotumregeling blijft waarschijnlijk in stand, maar op dit moment is nog niet bekend hoe die eruit komt te zien. Bijgaande vragen hebben betrekking op de situatie waarin het onderscheid nog bestond. Zodra er meer bekend is, worden de vragen aangepast. De PO-Raad benadrukt dat scholen en schoolbesturen ook na de aanpassing van de banenafspraak verplicht blijven om mensen met een arbeidsbeperking een beter perspectief te geven op een reguliere baan.