Nieuws

Verplichte melding van verwachte ontslagen voor 1 februari aanstaande

Schoolbesturen in het bijzonder onderwijs die ontslagbeleid hanteren, moeten voor 1 februari 2018 melding maken van formatieve problemen die tot ontslag zullen leiden per 1 februari 2020. De melding kan worden verstuurd naar: melding@poraad.nl

Schoolbesturen in het bijzonder onderwijs die ontslagbeleid hanteren, zijn verplicht melding te maken van verwachte ontslagen aan de vakbonden en PO-Raad. Deze melding moet twee jaar voor het verwachte ontslag worden gedaan (en een jaar voor de RDDF-plaatsing). Met een melding naar het genoemde e-mailadres zijn zowel de PO-Raad als de vakbonden geïnformeerd.

Een melding moet de volgende elementen bevatten:

  • Melding van formatieve problemen;
  • Onderbouwing met vastgesteld bestuursformatieplan;
  • Instemming van PGMR met melding.

Indien de formatieve problemen niet uitsluitend zijn gebaseerd op een vermindering van het aantal leerlingen, moet ook worden toegevoegd:

  • Meest recente continuïteitsparagraaf van financieel jaarverslag;
  • Omschrijving van voorgenomen maatregelen om plaatsing in RDDF en gedwongen ontslagen te voorkomen.

Een te late melding heeft geen invloed op het moment van RDDF-plaatsing en ook geen invloed op de datum van ontslag, maar de melding moet wél worden gedaan. Bij een te late melding moet worden onderbouwd waarom de melding te laat is gedaan. De visie van de PGMR moet hierbij worden vermeld.