Nieuws

Wat betekent de Brexit voor u?

De meeste schoolbesturen en scholen zullen weinig merken van de Brexit, maar wat betekent de Brexit als u bijvoorbeeld een Britse medewerker hebt?

Het verloop van het Brexit-proces is onvoorspelbaar. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart de Europese Unie (EU) zal verlaten. Het is echter ook nog mogelijk dat het Britse parlement tot uitstel besluit en de EU daarmee akkoord gaat. Begin februari is de overheid een campagne gestart die erop gericht is het bedrijfsleven te stimuleren zich voor te bereiden op de Brexit.

De Brexit heeft voor bedrijven en instellingen grote gevolgen als ze te maken hebben met import/export, maar de Brexit kan ook gevolgen hebben voor de eigen bedrijfsvoering. Schoolbesturen en scholen hebben mogelijk ook te maken met verandering in bedrijfsvoering of HRM. Het is daarom ook voor hen belangrijk goed voorbereid te zijn op de Brexit. Twee sites kunnen daarbij nuttig zijn:

  • Het Brexit loket van het ministerie van Economische Zaken. Deze website bevat veel informatie en een Brexit impact scan, waarmee bedrijven en instellingen zelf een inschatting kunnen maken van de gevolgen voor o.a. de eigen bedrijfsvoering;
  • De speciale Brexit-pagina van de IND, waarop veel informatie te vinden is voor Britten over verblijf en toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt.