Nieuws

Wat u moet weten over het overgangsrecht ketenbepaling

Tot uiterlijk 1 juli 2016 is het overgangsrecht ketenbepaling voor het bijzonder onderwijs van toepassing en zijn de huidige cao-bepalingen van kracht. Dat betekent dat de ketenbepaling - de regeling die bepaalt dat elkaar opvolgende tijdelijke dienstverbanden op een zeker moment overgaan in een vast dienstverband - tot die tijd nog niet hoeft worden nageleefd. Het aantal contracten is daardoor onbeperkt gedurende een maximale periode van 36 maanden en bij onderbreking van meer dan drie maanden begint er een nieuwe keten.

Op 1 juli 2016 zal de nieuwe ketenbepaling direct in werking treden. De PO-Raad adviseert daarom al geruime tijd om extra oplettend te zijn bij het aangaan van tijdelijke contracten die over de datum van 1 juli 2016 heen lopen. Aangeraden wordt om contracten te laten eindigen vóór die datum, zodat de mogelijkheid bestaat om dan te besluiten om al dan niet een nieuw contract aan te gaan onder de nieuwe regels.