Nieuws

Wilt u iemand in dienst nemen met een arbeidsbeperking?

Met de banenafspraak dienen werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking aan te stellen. Regelmatig ontvangen wij vanuit onze leden vragen over het bepalen van de functie en het bijbehorende salaris. Om u hierbij te kunnen ondersteunen hebben wij de belangrijke achtergrondinformatie en de verschillende stappen voor u op een rijtje gezet.

Achtergrond
Korte omschrijving banenafspraak Een beter perspectief op een reguliere baan voor mensen met een arbeidsbeperking en zoveel mogelijk mensen die meedoen in de samenleving. Dat is het doel van de Participatiewet die in januari 2015 in werking is getreden. In aanloop naar de Participatiewet is door de sociale partners de afspraak gemaakt om in 2023 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze afspraak is vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Door deze wetten krijgen leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs/praktijkonderwijs meer kansen op een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast vullen het primair en voortgezet onderwijs hiermee ook hun maatschappelijke rol en voorbeeldfunctie in. Naar rato van de formatieomvang overheid/onderwijs is de doelstelling voor het primair onderwijs uiteindelijk om eind 2023 in totaal 4020 banen te realiseren. Voor het voortgezet onderwijs gaat het om 2640 banen. Lees verder

Links & downloads

Iemand in dienst nemen met een arbeidsbeperking
101.36 KB