Nieuws

Wwz + lerarentekort = kind naar huis gestuurd

Een op de tien leerlingen in het primair onderwijs is het afgelopen schooljaar één of meerdere dagen naar huis gestuurd omdat er geen invalleerkracht beschikbaar was. Dat blijkt uit een steekproef van het Vervangingsfonds onder bijna 1100 ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Door een tekort aan invalkrachten zagen scholen zich genoodzaakt ‘alternatieve oplossingen’ te bedenken wanneer een leraar bijvoorbeeld door ziekte uitviel . Bijna de helft van de ouders maakte dit mee. Drie op de tien leerlingen zijn wel eens verdeeld over andere klassen. Bij twee op de tien leerlingen nam de directeur in zo’n situatie de klas over. In de overige gevallen – bij bijna veertig procent van de leerlingen – lukte het de school altijd om een invaller te vinden.

Het tekort aan invalkrachten is een gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz), gecombineerd met het groeiende tekort aan leraren. De Wwz bepaalt dat een leraar maximaal drie tijdelijke contracten mag krijgen in twee jaar tijd en daarna een vast contract moet krijgen. Ook al heeft de leraar drie keer een dag ingevallen voor een zieke collega.

Uit een quickscan van het ministerie van Onderwijs bleek eerder dit jaar al dat in veel regio’s duidelijk sprake is van een verminderd aanbod aan leraren en invallers. Daarnaast zijn vervangers zelf selectiever geworden bij het aannemen van werk met een beperkte duur.

Vanwege de problemen hebben schoolbesturen in het bijzonder onderwijs afgelopen januari tot en met maart en voor diezelfde maanden in 2018 een uitzondering gekregen op de ketenregeling van de Wwz. In die periode, waarin de verwachting is dat veel leraren tegelijk kampen met griep, tellen tijdelijke contracten voor ziektevervanging niet mee voor de ketenregeling.

In het regeerakkoord is opgenomen dat het primair onderwijs structureel van de ketenregeling wordt uitgezonderd. De PO-Raad heeft hier flink op aangedrongen en is hier blij mee. Ze vindt het belangrijk dat deze afspraak op korte termijn van kracht wordt.