Nieuws

Aanvullend bericht over afspraken met CNVO, FvOv en AVS

Gisteren, woensdag 4 november, heeft de PO-Raad met drie vakbonden afgesproken dat werknemers in het primair onderwijs deze maand nog de afgesproken eenmalige uitkering krijgen van vijfhonderd euro (naar rato van de werktijdfactor) en een structurele loonsverhoging van 1,25 procent met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2015. Het kabinet heeft deze middelen beschikbaar gesteld bij het loonruimteakkoord (juli 2015). De PO-Raad heeft diezelfde dag nog een brief gestuurd naar de salarisadministratiekantoren en schoolbesturen met het verzoek om deze afspraak uit te voeren.

Voor sommige administratiekantoren is dit te realiseren, maar in andere gevallen lukt het niet meer. Deze kantoren hadden de run voor november al klaarstaan. Het is spijtig wanneer het niet lukt de verhoging in november uit te betalen, maar de PO-Raad heeft er alle begrip voor als het pas in december lukt. Wel raadt zij aan om de werknemers op wie dit betrekking heeft daarover te informeren. Een maand verschil is goed uit te leggen; het is echter wel de bedoeling dat de afspraak in 2015 nog verzilverd wordt.