Download

Advies PO-Raad uitbetalen vakantie

Sinds de invoering van de 40-urige werkweek in de cao PO wordt er in het primair onderwijs vakantieverlof opgebouwd en opgenomen. Het kan voorkomen dat een medewerker bij einde dienstverband nog vakantie-uren over heeft. Die vakantie-uren moeten dan nog worden uitbetaald. Welke looncomponenten bij het uitbetalen van vakantie-uren precies wel en niet moeten worden doorbetaald staat niet in de cao PO, maar is bepaald door het Europese Hof en wordt nader ingevuld door Nederlandse rechters.

In dit advies is aan de hand van die jurisprudentie opgenomen welke looncomponenten uit de cao PO wel en niet moeten worden doorbetaald. Jurisprudentie kan hier nog wijzigingen in aanbrengen. Indien dat het geval is, zal dit advies worden bijgesteld.