Nieuws

Afspraken Wwz geven nog 2 weken extra ruimte voor het inzetten van vervangers

De afgelopen maanden hebben schoolbesturen in het primair onderwijs gebruik gemaakt van extra ruimte in de Wet werk en zekerheid voor het vervangen van afwezige leraren. Van januari tot eind maart kunnen ze vervangers onder bepaalde voorwaarden onbeperkt inzetten. Hierdoor hoeven ze minder vaak leerlingen naar huis te sturen. In verschillende regio’s zijn er echter toch problemen met vervanging door een structureel tekort aan leraren.

De PO-Raad heeft eind vorig jaar afspraken gemaakt die scholen tijdelijk enige ruimte gaven in de vervangingsproblematiek door de Wet werk en zekerheid (Wwz). In de maanden januari, februari en maart telden tijdelijke contracten voor ziektevervanging niet mee voor de ketenregeling. Deze mogelijkheid heeft er voor gezorgd dat afwezige leraren tijdens de griepepidemie die tot begin maart heeft geduurd, makkelijker vervangen konden worden door tijdelijke invallers.

Veel schoolbesturen geven aan dat ze ondanks de extra ruimte moeite hebben om vervangers te vinden. Het lerarentekort is in veel regio’s al merkbaar in de beschikbaarheid van vervangers. Verschillende vervangingspools geven aan dat ze minder goed gevuld zijn dan voorheen en ze zien een grote doorstroom van medewerkers.

Veel medewerkers uit vervangingspool stromen door naar vaste banen in het primair onderwijs. Dat is fijn voor die leraren, maar heeft gevolgen voor de invulling van de noodzakelijke flexibele schil. De sector onderscheidt zich altijd al door een zeer hoog percentage van 94% vaste medewerkers. De problemen die de scholen hebben met de Wet werk en zekerheid betreffen de extra vervanging tijdens bijvoorbeeld een griepgolf. Door de afspraken over de extra ruimte, zijn deze problemen tijdelijk verminderd. Ze vormen echter geen definitieve oplossing voor alle problemen rondom de Wet werk en zekerheid.

Afgesproken is dat de tijdelijk uitzondering op de ketenregeling volgend jaar ook in januari, februari en maart van kracht is. De PO-Raad gaat ondertussen met een nieuw kabinet in gesprek over de problemen met de Wet werk en zekerheid in het primair onderwijs. Verder gaat de PO-Raad met de vakbonden de effecten van de cao-afspraken de komende tijd evalueren.