Nieuws

Álle onderwijssectoren zeggen: investeer in primair onderwijs!

Werkgevers en werknemers in alle onderwijssectoren roepen op meer te investeren in het primair onderwijs. De partijen, verenigd in de Stichting van het Onderwijs (SvhO), scharen zich hiermee achter de roep van het PO-front voor een eerlijker salaris en minder werkdruk voor leerkrachten in het primair onderwijs.

Investeren is broodnodig omdat er in het primair onderwijs een ernstig lerarentekort dreigt. De huidige basisschoolleraren hebben te maken met een hoge werkdruk en een salaris dat veel lager is dan in andere sectoren, waaronder het voortgezet onderwijs. Dat maakt het werk niet aantrekkelijk voor mensen die een baan in het onderwijs overwegen.

Het PO-front, bestaande uit leraren van PO in actie, vakbonden en de PO-Raad slaakten hierover begin juni een noodkreet. Op 27 juni bieden zij een petitie aan aan de Tweede Kamer. Deze is inmiddels ruim 163.000 keer ondertekend. Ook beginnen veel basisschoolleerkrachten hun lessen die dag een uur later dan normaal.

‘Investeringen zijn nu nodig voor goed primair onderwijs’ zegt nu ook de SvhO, die daarmee het PO-front bijvalt. ‘Als er niets gebeurt dan nemen de tekorten verder toe en gaan deze zich ook in de andere onderwijssectoren voordoen. De samenleving moet daarom blijven investeren in de aantrekkelijkheid en het imago van een loopbaan in het onderwijs’, aldus voorzitter Paul Rosenmöller. ‘Dat begint bij docenten een salaris te bieden dat past bij de uitdagende baan die ze hebben en die veel van hen vraagt. Daarnaast is het belangrijk om de hoge werkdruk van docenten aan te pakken.’

De SvhO presenteerde in februari een Zes-puntenplan met haar visie op toekomstbestendig onderwijs. Aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs is een van die punten. Net als een ‘Leven lang ontwikkelen’ en ‘Samenwerking met lerarenopleidingen’.

In de Stichting van het Onderwijs zitten PO-Raad, VO-Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van universiteiten, MBO Raad, Algemene Onderwijsbond, Algemene Vereniging Schoolleiders, CNV Onderwijs, FBV Overheid en Federatie van Onderwijsvakorganisaties.