Cao primair onderwijs

smile

De PO-Raad en de vakbonden hebben op 15 juli 2022 het cao-akkoord voor primair onderwijs voor 2022-2023 ondertekend. De cao is bindend voor leden van de PO-Raad. Hier vind je de volledige tekst van de actuele cao.

Kop-cao

Het geld voor de arbeidsmarkt voor het primair onderwijs en voor de vakbondsfaciliteiten (Govak-middelen) zijn sinds 2018 toegevoegd aan de lumpsum. Schoolbesturen zijn verplicht om dit geld af te dragen. Deze verplichting is vastgelegd in een zogenaamde kop-cao en ontstond bij decentralisatie van de onderhandelingen over de primaire arbeidsvoorwaarden in 2014.

Een kop-cao bevat afspraken voor langere tijd. De huidige afspraken gelden in ieder geval tot 1 januari 2023.

Eerdere cao's

Hier vind je de teksten van oude cao's: