Nieuws

Consequenties nieuwe cao voor de jaarrekening

Op 11 december 2019 hebben de PO-Raad en de vakbonden hun handtekening gezet onder het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs. De PO-Raad krijgt veel vragen over de jaarrekeningstechnische consequenties van het akkoord. Er is met name onduidelijkheid met betrekking tot de twee eenmalige uitkeringen in februari 2020, waarvoor de bekostiging al in 2019 op de rekening van schoolbesturen stond.

In februari 2020 krijgen alle medewerkers die in januari 2020 in dienst waren, een eenmalige uitkering van 33% van het verhoogde maandloon van januari 2020. Deze eenmalige uitkering is gebaseerd op de arbeidsvoorwaardelijke middelen van 2019.

In februari 2020 krijgen alle medewerkers die in januari 2020 in dienst waren, een eenmalige uitkering van 875 euro naar rato van de werktijdfactor en diensttijd in januari. Deze uitkering is op basis van de 150 miljoen uit het convenant aanpak lerarentekort, waarin is afgesproken dat de besteding van dit geld in deze cao zou worden ingezet voor arbeidsvoorwaarden. Dit bedrag wordt eind december 2019 als bijzondere en aanvullende bekostiging voor het kalenderjaar 2019 uitgekeerd middels een bedrag van €99,25 per leerling.

De PO-Raad is in overleg met de werkgroep RJ660 en OCW over hoe deze eenmalige uitkeringen verwerkt moet worden in de jaarrekeningen van 2019 en 2020. Omdat het in dit kader van belang kan zijn of het onderhandelaarsakkoord al dan niet wordt bekrachtigd op 10 januari, zal vermoedelijk in de tweede helft januari meer duidelijk zijn. De PO-Raad informeert je hier zo snel mogelijk over via de website.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten