Download

Conversietabel bij onderhandelaarsakkoord cao po 2022

Conversietabel bij het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2022 voor het overzetten van de werknemers in het primair onderwijs naar de nieuwe salarisschalen. De tabel is gebaseerd op een aantal afgesproken stappen voor iedere schaal en trede uit de oude salarisschalen.

Met de cao voor primair onderwijs 2022 komen sociale partners (AOb, FNV, CNV Onderwijs, AVS, FvOv en de PO-Raad) tot een akkoord dat recht doet aan de gezamenlijke wens van de sector en coalitie om de loonkloof te dichten tussen werknemers in het primair en voortgezet onderwijs.