Nieuws

Debat in de Tweede Kamer: 'Een memorabele cao'

''Met plezierige gebeurtenissen weet je vaak nog precies waar je was toen je het nieuws hoorde. Ik was in Venlo toen ik een telefoontje kreeg van Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, toen zij het goede nieuws bracht dat er een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in het primair onderwijs was afgesloten.’’, zei minister Slob (Onderwijs) in de Tweede Kamer tijdens het debat over werkdruk en salarissen van leraren in het basisonderwijs.

Gezamenlijke inspanning

Minister Slob sprak over een gezamenlijke inspanning van kabinet, werkgevers en werkgevers om tot dit mooie resultaat te komen. ''Een memorabele cao’’, waarin er een eerste stap is gemaakt richting een modernere en meer eenvoudige cao waarin het vertrouwen in de professionaliteit van de schoolteams centraal staat. Daarnaast gaan leraren er flink op vooruit door de investering van het kabinet van 270 miljoen euro en de 70 miljoen euro aan functiemixgelden die worden geïnvesteerd in de salarissen van leraren.

Tweede Kamerlid Michel Rog (CDA) gaf aan erg blij te zijn dat het geld dat beschikbaar is gesteld voor de functiemix alsnog bij leraren terecht komt. ''De sector heeft de laatste jaren aardig wat kritiek te verwerken gehad, ook van mij. Maar ik hoop dat we dit achter ons kunnen laten nu er geïnvesteerd wordt in lerarensalarissen en het terugdringen van de werkdruk.’’

Kamerlid Peter Kwint (SP) noemde de stijging van lerarensalarissen een mooie eerste stap. Hij benadrukte dat de nieuwe functiebeschrijvingen in de cao voor het primair onderwijs aantonen dat de functiezwaarte van het beroep leraar in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs hetzelfde is. Het salaris van leraren in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs zou daarom ook gelijk moeten zijn. Hij diende daarom, samen met Tweede Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (Pvda), een motie in waarin zij de regering verzoeken ‘stappen te nemen om in de huidige kabinetsperiode te komen tot een gelijke waardering, oftewel salaris, van leraren in het primair- en voortgezet onderwijs nu de functiewaardering gelijkgetrokken is.’

Meer informatie (voor leden)

Leden van de PO-Raad hebben tot 28 juni de tijd om te stemmen over het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018. Zij hebben hierover een mail ontvangen.

Leden van de PO-Raad vinden meer informatie over het onderhandelaarsakkoord op het prikbord ‘Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018’ (u moet hiervoor inloggen in mijn.poraad.nl). Daar vindt u: