Nieuws

Doe mee met de internetconsultatie over concept-functiebeschrijvingen primair onderwijs

Alle leraren, schoolleiders en schoolbestuurders uit het primair onderwijs mogen meedenken over nieuwe functiebeschrijvingen voor leraren in het basis-, speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs. Via een internetconsultatie kunnen de professionals uit de sector tot en met dinsdag 15 mei laten weten of ze de conceptbeschrijvingen goed en werkbaar vinden. 

Klik hier om direct naar de vragenlijst te gaan.

Het beroep van leraar is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Daarom zijn er nieuwe functiebeschrijvingen nodig. De PO-Raad en de vakbonden hebben met een groep leraren, schoolleiders en schoolbestuurders conceptbeschrijvingen laten maken voor de lerarenfuncties in het primair onderwijs. De conceptbeschrijvingen bestaan uit een functiereeks met vier niveau's. In de reeks met conceptbeschrijvingen komt het werk van de huidige LA-leraar overeen met de Leraar met niveau 2. Nu is de vraag aan alle professionals uit het primair onderwijs of de conceptbeschrijvingen recht doen aan het werk en het takenpakket van de leraar. Stimuleren ze (door)groei en ontwikkeling? En maken ze het beroep van leraar in het primair onderwijs aantrekkelijker?

Alle input en antwoorden die via de internetconsultatie wordt gegeven op de inhoud van de functiebeschrijvingen nemen de sociale partners mee naar de cao-onderhandelingen. Daar stellen de partijen de functiebeschrijvingen definitief vast. Daarnaast komen er nieuwe (hogere) salarisschalen die passen bij de zwaarte van de functies.

De PO-Raad en de vakbonden hopen dat veel leraren, schoolleiders en schoolbestuurders via de internetconsultatie hun mening geven, zodat de leraren in het primair onderwijs functiebeschrijvingen krijgen die passen bij de leraren, bij de scholen en bij de schoolbesturen.