Nieuws

Enquête voor evalueren cao’s

De PO-Raad en de onderwijsvakbonden hebben afgesproken enkele afspraken uit de cao’s 2014-2015 en 2016-2017 te evalueren. De evaluatie moet in beeld brengen of de cao-afspraken bijdragen aan de realisatie van de beoogde doelen. De uitkomsten van de evaluatie vormen een belangrijke bouwsteen voor een komende cao. Verschillende schoolbesturen hebben daarom een verzoek gekregen om mee te werken aan een enquête. Voor een evenwichtige uitkomst van de enquête is het belangrijk dat voldoende leden van de PO-Raad deze invullen.

De PO-Raad en de vakbonden hebben de afgelopen jaren na intensieve processen twee cao’s afgesloten. Partijen willen onderzoeken hoe de gemaakte afspraken, met name die over de 40-urige werkweek en vervangingsbeleid, in de praktijk uitpakken. Hebben deze afspraken bijgedragen aan het bereiken van de achterliggende doelstellingen (respectievelijk beheersing van werkdruk en de regeling van vervanging bij invoering van de Wet werk en zekerheid)?

De evaluatie wordt uitgevoerd door adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF). Als u vragen heeft over de enquête, kunt u contact opnemen met Yannick Lataster van AEF.