Nieuws

Gespecialiseerd onderwijs krijgt incidenteel extra geld voor herwaardering functies onderwijsondersteunend personeel

Schoolbesturen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs ontvangen binnenkort incidenteel geld van het Participatiefonds (Pf). In de nieuwe cao voor het primair onderwijs is afgesproken dat deze schoolbesturen dit extra geld krijgen om een eventuele stijging van de salariskosten van het onderwijsondersteunend personeel tijdelijk op te vangen.

In de cao is afgesproken dat iedere werkgever zijn functiegebouw voor de ondersteunende functies heroverweegt. Dit betekent dat verouderde functiebeschrijvingen worden geactualiseerd. Op basis van actuele functiebeschrijvingen krijgt het onderwijsondersteunende personeel een salaris dat past bij het werk in de praktijk. Het onderwijsondersteunend personeel krijgt niet automatisch een hogere functieschaal. Door de actualisatie van de functies, zullen de salariskosten bij veel schoolbesturen echter wel stijgen. Bij het afsluiten van de cao is rekening gehouden met deze kosten in de beschikbare financiële ruimte voor de overige afspraken (zie ook: Dekking loonparagraaf CAO PO 2019-2020; alleen voor leden met een inlog voor mijn.poraad.nl).

Het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs hebben relatief veel onderwijsondersteunend personeel. Deze schoolbesturen zullen dus meer kosten hebben voor de herziening en actualisatie van deze functies.  Zij krijgen daarom incidenteel extra geld. Het gaat om een eenmalig bedrag per leerling van € 141,38  in het speciaal basisonderwijs en van € 282,77 in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Uiteraard kan met een eenmalig bedrag geen structureel hogere personele last worden gefinancierd. Het biedt schoolbesturen echter wel wat tijd om de begroting weer in lijn te krijgen.

Het Participatiefonds heeft tot 2016 op basis van een vroegere afspraak tussen OCW en vakbonden vanuit de geïnde premie geld gereserveerd voor arbeidsmarktmiddelen. In 2016 is besloten dat het Pf geen verdere reserveringen meer deed vanuit de premie. De premie werd daarmee naar beneden bijgesteld. Er zat echter nog wel geld in de reserveringspot.

In de afgelopen cao-onderhandelingen hebben de sociale partners een bestemming bepaald voor deze ‘oude’ reservering. Daaruit betaald het Pf nu deze eenmalige uitkering aan de schoolbesturen in het gespecialiseerde onderwijs.