Nieuws

Gesprekken over cao voor primair onderwijs leiden niet tot akkoord, maar PO-Raad wil dat geld toch naar medewerkers gaat

De onderwijsvakbonden hebben het eindbod van de PO-Raad voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs afgewezen. De PO-Raad is daar zeer teleurgesteld over. Omdat de PO-Raad het belangrijk vindt dat de beschikbare middelen daadwerkelijk bij het personeel terecht komen, gaat de sectororganisatie over tot een ongebruikelijke stap. De sectororganisatie gaat aan haar achterban, de schoolbesturen, voorstellen om het beschikbare geld voor 2019 wel uit te keren aan alle medewerkers.

Op woensdag 20 november 2019 hebben de PO-Raad en de vakbonden geconstateerd dat het op korte termijn niet mogelijk is om een nieuwe cao af te sluiten. De PO-Raad vindt dat ze een goed bod had gedaan, op basis van het geld dat het kabinet op dit moment beschikbaar stelt voor het primair onderwijs (3% tot 1 juli 2020). De bonden vonden dit niet voldoende.

Om het beschikbare geld wel bij de medewerkers uit het primair onderwijs te krijgen, stelt de PO-Raad aan de schoolbesturen voor om dit geld aan de medewerkers uit te keren in de vorm van een eenmalige uitkering. De PO-Raad gaat dit op korte termijn met haar achterban bespreken.

De PO-Raad had liever een akkoord gesloten. Het personeel in het primair onderwijs had dan een structurele loonsverhoging ontvangen. Daarnaast wilde de PO-Raad afspraken maken over actualisatie van de functies voor directeuren en onderwijsondersteunend personeel. Hiervoor waren nieuwe voorbeeldfuncties beschikbaar. Voor directiefuncties waren ook nieuwe salarisschalen beschikbaar. De cao zou verder gemoderniseerd worden en de PO-Raad was bereid om een afspraak te maken over een individueel professionaliseringsbudget. Voor openbare besturen wilde de PO-Raad de wettelijke normalisering van de rechtspositie van de medewerker vertalen in cao-tekst. Daarnaast wilde de PO-Raad in deze cao uitvoering geven aan de afspraak uit 2018 om de bovenwettelijke uitkeringen verder te versoberen en daarmee in lijn te brengen de nieuwe wetgeving rondom de transitievergoeding. Dit was namelijk een voorwaarde van het Kabinet om het extra geld voor salaris aan de sector ter beschikking te stellen en om in de toekomst mogelijk meer geld vrij te laten komen voor het primaire proces.

Dit alles kan nu geen doorgang vinden en dat betreurt de PO-Raad enorm. De loonruimte die beschikbaar was, was voor de vakbonden niet voldoende. De PO-Raad heeft alle beschikbare ruimte ingezet in het eindbod, als de werkgevers meer hadden geboden op bijvoorbeeld salaris, had er gekort moeten worden op personeel.