Nieuws

Gewijzigde versie CAO PO 2016-2017

De CAO PO 2016-2017 is op een enkel punt gewijzigd. U treft de nieuwe versie hier aan.

In deze versie van de cao is de benoemingsvolgorde van Bijlage IE in overeenstemming gebracht met het onderhandelaarsakkoord  van de cao-partijen. Dat wil zeggen dat medewerkers met een tijdelijk contract voor een tijdelijke vacature of een vervanging in de benoemingsvolgorde komen na degenen die een tijdelijk contract hebben vanwege eerste indiensttreding voor een structurele vacature. 

Meer informatie over de geldende cao voor het primair onderwijs is te vinden op deze website.

Links & downloads

CAO PO 2016-2017
3.05 MB