Nieuws

Handleiding bij de staking van vrijdag 15 maart

Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op vrijdag 15 maart een staking uit voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit. In de handleiding voor schoolbesturen vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden over de staking.

De staking maakt onderdeel uit van een actieweek, die wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag. De AOb,  FNV en FvOv vinden dat er in alle sectoren meer geld moet komen voor verbetering van de salarissen. Daarnaast eisen de vakbonden dat er geld vrijgemaakt wordt om de werkdruk te verlagen. CNV Onderwijs doet wel mee aan de actieweek maar ondersteunt de staking niet.

Handleiding voor de staking

De belangrijkste vragen over de staking hebben we op een rij gezet in deze handleiding om de leden van de PO-Raad te ondersteunen. In de handleiding vindt u informatie over waar u aan moet denken bij de staking en hoe dit juridisch allemaal werkt. We hebben de informatie verdeeld in actie- en aandachtspunten voor, tijdens en na de stakingsdag.

Schoolbesturen moeten er voor zorgen dat de medewerkers tijdig op de hoogte zijn van de opstelling van de werkgever. Ook ouders moeten tijdig weten wat zij op 15 maart kunnen verwachten. Over deze punten is meer informatie te vinden in de handleiding voor schoolbesturen. Leden van de PO-Raad vinden op mijn.poraad.nl een voorbeeldbrief voor ouders over de staking.

Links & downloads

Handleiding staking voor schoolbesturen 15 maart
454.28 KB