Nieuws

Hoe zit het met de cao en het dichten van de loonkloof?

Sociale partners in het primair onderwijs zijn druk bezig met het dichten van de loonkloof met het voortgezet onderwijs. Momenteel wordt er gewerkt aan het goed in beeld krijgen van de kosten daarvan. Hoewel het op het eerste gezicht een makkelijke opdracht lijkt, zitten aan deze overzetting nog wel de nodige technische haken en ogen die in beeld gebracht moeten worden omwille van de nauwkeurigheid.

De eerste berekeningen liggen nu op tafel. Met deze berekeningen in de hand kunnen we op korte termijn het gesprek aangaan met Dennis Wiersma, de nieuwe minister voor primair en voortgezet onderwijs. We hopen het dichten van de loonkloof voor het einde van het eerste kwartaal van 2022 geregeld te hebben. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen wij dit uiteraard melden.

jonge leraar

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten