Nieuws

Hoger beroep FNV over loonruimteakkoord afgewezen

De rechter heeft het hoger beroep van de FNV tegen het loonruimteakkoord afgewezen. De PO-Raad is blij dat de rechter ook in hoger beroep oordeelt dat partijen bij het afsluiten van het akkoord rechtmatig hebben gehandeld en een open en reëel overleg hebben gevoerd. De PO-Raad wil nu snel met de bonden verder praten over een nieuwe CAO PO. De geplande startdatum van de cao is 1 juli 2016, maar uitbetaling van de afgesproken loonverhogingen kan op basis van de cao eerder.

Op 10 juli 2015 is tussen de betrokken ministers, de overheidswerkgevers, waaronder de PO-Raad, en de overige vakcentrales voor overheidspersoneel een onderhandelingsakkoord bereikt over loonruimte voor de publieke sector, het loonruimteakkoord. In dit akkoord is onder meer afgesproken dat medewerkers in het primair onderwijs een loonsverhoging krijgen van 5,05 % en dat de pensioenregeling bij ABP wordt aangepast.

Voordat de loonsverhogingen kunnen worden uitbetaald, moeten de PO-Raad en de onderwijsvakorganisaties de afspraken omzetten in cao-afspraken. In de besprekingen over een nieuwe cao komen echter ook andere onderwerpen aan bod. Een belangrijk onderwerp voor het primair onderwijs is bijvoorbeeld het mogelijk maken van vervanging (van met name ziekte) in de sector. Door de invoering van de Wet werk en zekerheid moet het primair onderwijs op een andere manier met vervanging omgaan. Daar zijn afspraken in de cao voor nodig. Die cao kan komende maanden tot stand komen.

Zodra er meer nieuws is te melden, leest u dat op deze site.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten