Nieuws

Informatie over loonruimteakkoord en cao-onderhandelingen

Om verwarring te voorkomen, heeft de PO-Raad de belangrijkste vragen over het loonruimteakkoord en de cao-onderhandelingen op een rij gezet en beantwoord. Op de websites van de Algemene Onderwijsbond (AOb) en NU.nl staan berichten hierover waarin helaas verschillende onjuistheden zitten. Hieronder vind je de vragen en antwoorden met enige correcties op de berichten.

Gaat de uitkering van de in het loonakkoord afgesproken €500,- niet door?

Uitbetaling van €500,- is een onderdeel van een nieuwe cao. Schoolbesturen moeten de onderhandelingen daarover afwachten, maar de PO-Raad is van mening dat we snel tot die cao kunnen komen. Er is wel een complicatie: onze cao loopt tot 1 juli 2016. Tot die tijd is er overgangsrecht voor de ketenbepaling uit de Wet Werk en Zekerheid en voor de transitievergoeding. Wij zullen de lopende cao om die reden niet openbreken, maar het is wel mogelijk in een nieuwe cao terugwerkende kracht af te spreken en langs die weg is uitbetaling van die €500 in november, of december van dit jaar te realiseren. Maar die €500 en alle andere afspraken uit het loonruimteakkoord moeten dus nog wel door een CAO PO onderbouwd worden. En daar willen wij snel mee aan de slag met alle bonden die daartoe in staat zijn.

Er wordt beweerd dat het onderwijs al vier jaar op de nullijn zit. Klopt dit?

Dit is onjuist. De leerkrachten en alle anderen in het primair onderwijs hebben in 2014 een loonsverhoging gehad. Voor het primair onderwijs (en VO en MBO) geldt dat er in 2014 een verhoging van 1,2% is toegekend. De universiteiten en het HBO hebben de lonen ook verhoogd.

Staat de 5,05% loonsverhoging op losse schroeven?

Integendeel. En alle vakbonden weten dat. De PO-Raad, de VO-raad en de MBO Raad hebben de AOb twee weken terug expliciet en schriftelijk laten weten dat wij ons gehouden voelen aan het loonruimteakkoord. 

In het bericht staat ook dat de cao-onderhandelingen nog niet begonnen zijn. Klopt dat?

De cao-onderhandelingen voor een nieuwe CAO PO per 1 juli 2015 zijn in februari 2015 gestart. Wij hadden afgesproken de sector vóór 1 mei j.l. te laten weten wat de nieuwe spelregels zijn voor vervanging. Dat lukte helaas niet. In september gaan we door met de onderhandelingen. In mei hebben we wel alle vier de vakbonden afgesproken dat de lopende cao een jaar verderloopt en dat de vrijval pensioenpremie van 2015 op de dag van de leraar wordt toegevoegd aan het normale bedrag. Dat is in 2015 €328,- (naar rato van de werktijdfactor) en daar mag iedereen op rekenen.

In het bericht staat dat er pas in november duidelijk wordt welke premie er vrijvalt bij het ABP en dat de loonsverhoging daarvan afhankelijk is

De pensioenkamer heeft op 3 september besloten om de pensioenregeling te wijzigen. De daarmee gepaard gaande vrijval van pensioenpremie wordt volledig aan inkomensverbetering van werknemers besteed. Het bestuur van het ABP besluit inderdaad in november over de hoogte van de pensioenpremie.

Wat de AOb vergeet te vertellen

De AOb vergeet te vertellen dat de FNV aanstaande donderdag een kort geding heeft aangespannen tegen het kabinet, alle overheidswerkgevers en de andere drie bonden om het loonruimteakoord nietig te laten verklaren door de rechter. Het argument is dat het overleg niet open en reëel zou zijn geweest. Mocht de FNV het winnen dan is dat een serieuze reden dat het loonruimteakkoord niet doorgaat.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten