Nieuws

Integrale tekst CAO PO 2016-2017 beschikbaar

De PO-Raad heeft in de afgelopen periode met de vakbonden de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord uitgewerkt in een CAO PO 2016-2017. Download de integrale tekst van de nieuwe cao.

Voor de antwoorden op veelgestelde vragen over de nieuwe cao, kunt u kijken bij Veelgestelde vragen.

De belangrijkste veranderingen in het kort zijn:

 • Met ingang van 1 juli 2016 worden de salarissen structureel met 3.8% verhoogd.
 • Voor de periode van 1 januari tot en met juni 2016 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering die correspondeert met een loonsverhoging van 3,8% vanaf 1 januari 2016. Dit geldt tevens voor werknemers die in die periode uit dienst zijn getreden.
 • Op 1 april 2017 krijgen de werknemers een eenmalige uitkering (naar rato) van 500 euro;
 • Voor het bijzonder onderwijs geldt:
  • Elk schoolbestuur maakt vervangingsbeleid en stemt dit af met de P(G)MR;
  • Om vervanging van onderwijstaken mogelijk te houden, zijn er onder voorwaarden twee nieuwe contractvormen mogelijk: min/max-contracten en bindingscontracten; Let op: in de cao is vastgelegd dat zowel bindingscontracten als min/max-contracten alleen kunnen worden aangegaan voor bepaalde tijd;
  • Daarnaast is bepaald dat binnen een periode van 3 jaar maximaal 6 tijdelijke contracten overeengekomen kunnen worden zonder dat een vast contract ontstaat.
 • Openbare schoolbesturen worden niet bij cao gebonden aan de regels van de  Wwz. Voor hen geldt het ambtenarenrecht. Wel kunnen ze gedurende de looptijd van de cao eenmalig kiezen voor een vervangingsbeleid zoals gaat gelden voor het bijzonder onderwijs.
 • De Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) wordt voor het bijzonder onderwijs herzien. Voor het openbaar onderwijs wordt de regeling op punten aangepast.

De nieuwe cao is inmiddels aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met de nieuwe cao hebben de partijen ook een convenant ondertekend aangaande dispensatie voor het reformatorisch onderwijs. In de tekst van de CAO PO 2016-2017 zoals we die publiceerden op vrijdag 8 juli zijn in de salaristabellen enkele storende fouten opgetreden. Die zijn ondertussen hersteld.

Voor meer informatie en vragen over de nieuwe cao kunnen leden van de PO-Raad terecht op de webste van de PO-Raad en bij de helpdesk.

Links & downloads

CAO PO 2016-2017
3.05 MB
Q&A's CAO PO 2016-2017
1.06 MB
Convenant cao-partijen CAO PO vgs rmu
386.81 KB