Nieuws

Internetconsultatie functiebeschrijvingen verlengd tot donderdag 17 mei

Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders uit het primair onderwijs kunnen nog tot donderdag 17 mei, 11 uur meedenken over de nieuwe functiebeschrijvingen voor leraren in het basis-, speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs. Via een internetconsultatie kunnen de professionals uit de sector laten weten of ze de conceptbeschrijvingen goed en werkbaar vinden. 

Klik hier om direct naar de vragenlijst te gaan.

De PO-Raad en de vakbonden hebben met een groep leraren, schoolleiders en schoolbestuurders conceptbeschrijvingen laten maken voor de lerarenfuncties in het primair onderwijs. De conceptbeschrijvingen bestaan uit een functiereeks met vier niveau's. In de reeks met conceptbeschrijvingen komt het werk van de huidige LA-leraar overeen met de Leraar met niveau 2. 

Alle input en antwoorden die de PO-Raad en de vakbonden via de internetconsultatie krijgen over de functiebeschrijvingen, nemen ze mee naar de cao-onderhandelingen. Daar stellen de partijen de functiebeschrijvingen definitief vast. Daarnaast komen er nieuwe (hogere) salarisschalen die passen bij de zwaarte van de functies.

De gesprekken voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs verlopen nog steeds in een goede sfeer. De partijen verwachten ruim voor de zomer een akkoord hebben.

De termijn om te reageren op de concept-functiebeschrijvingen via de internetconsultatie is verlengd tot 17 mei, 11 uur:
Klik hier om direct naar de vragenlijst te gaan.