Nieuws

Internetconsultatie over wetsvoorstel Geboorteverlof

De regering heeft een wetsvoorstel ingediend voor het verruimen van het geboorteverlof voor partners. De internetconsultatie over dit voorstel staat nog open tot 19 maart.

Met de invoering van het wetsvoorstel krijgen partners bij de geboorte van hun kind recht op:

  • Calamiteitenverlof met loondoorbetaling op de dagen van de bevalling;
  • Geboorteverlof met loondoorbetaling gedurende eenmaal de arbeidsduur per week, op te nemen binnen vier weken na de bevalling. Dit komt in de plaats van het kraamverlof van 2 dagen en de 3 dagen onbetaald ouderschapsverlof die binnen 4 weken na de bevalling onvoorwaardelijk kunnen worden opgenomen.
  • Vijf weken aanvullend geboorteverlof, op te nemen in hele weken gedurende 6 maanden na de bevalling. Gedurende het aanvullend geboorteverlof is er recht op 70 % van het salaris max dagloon via een uitkering van UWV.
  • Adoptie- en pleegzorgverlof wordt verlengd van vier weken naar zes weken. Tijdens dit verlof kan door beide ouders van het kind een uitkering worden aangevraagd bij UWV voor 100 % van het salaris max dagloon.

Het ouderschapsverlof blijft verder ongewijzigd, maar de drie dagen ouderschapsverlof die onvoorwaardelijk kunnen worden opgenomen binnen vier weken na de bevalling komen te vervallen.

Inwerkingtreding van de wet is nog niet vastgesteld, maar wordt verwacht:

  • Voor het geboorteverlof: 1 januari 2019;
  • Voor het aanvullend geboorteverlof: 1 januari 2020.

De doelstellingen van het wetsvoorstel zijn:

  • Het bevorderen van de band tussen de partner en het kind;
  • Een evenwichtigere verdeling van arbeid en zorg tussen de partners;
  • Versterking van de arbeidsparticipatie van vrouwen.

Iedereen kan tot 19 maart 2018 via www.internetconsultatie.nl zijn reactie op het concept-wetsvoorstel te geven.