Nieuws

Invoering modernisering Participatiefonds verplaatst naar 1 augustus 2021

De coronacrisis veroorzaakt vertraging en onduidelijkheid over de afronding van het wetstraject die nodig is voor de modernisering van het Participatiefonds. De invoering van de modernisering is daarom uitgesteld naar 1 augustus 2021.

De invoering van de Modernisering Participatiefonds (Pf) stond op 1 januari 2021 gepland. Het bureau van het Participatiefonds ligt op schema om op deze streefdatum de veranderingen daadwerkelijk in te voeren. De invoering is echter afhankelijk van nieuwe wetgeving, die op dit moment ter behandeling in de Tweede Kamer ligt. Helaas zijn er door de coronacrisis geen garanties dat het wetsvoorstel nog dit jaar in het parlement behandeld wordt. Het bestuur van het Participatiefonds en het ministerie van OCW vinden het onverantwoord langer te wachten op duidelijkheid over de ingangsdatum en de definitieve inhoud van de nieuwe wet. Dit heeft tot het besluit geleid de streefdatum van invoering van de modernisering Pf te verplaatsen naar 1 augustus 2021.

Wat betekent dit nu voor schoolbesturen?

Voorlopig verandert er niets aan het proces om werkloosheidskosten door het Participatiefonds vergoed te krijgen. Het Reglement Pf in zijn huidige vorm blijft geldig – zij het dat het wel is aangepast voor de wijzigingen in hoofdstuk 10 over ontslag van de CAO PO 2019-2020, het huidige Werkgeversportaal Pf blijft in gebruik tot de modernisering doorgevoerd wordt en de manier van inloggen voor het Werkgeversportaal Pf blijft na 1 januari 2021 hetzelfde.

Alle schoolbesturen in het primair onderwijs hebben op 23 juni een brief van het Participatiefonds ontvangen met een toelichting. Meer over het besluit van het bestuur van het Participatiefonds is te vinden op de website van het fonds. Daar vind je ook meer informatie over de modernisering van het Participatiefonds.