Nieuws

Laat jouw mening horen over functiebeschrijvingen directeuren

Tot en met 23 april kunnen alle betrokkenen hun oordeel geven over de ontwerpen van de verschillende functiereeksen voor leidinggevende functies in het primair onderwijs. Doe mee met de internetconsultatie!

Zoals afgesproken in het cao-akkoord van 2018, hebben de vakbonden AVS, AOb, CNV, FvOv en de werkgeversvereniging PO-Raad de functies van directeur onder de loupe genomen. Dat heeft geleid tot voorbeeldreeksen voor directeuren van reguliere scholen, IKC’s en eenpitters en voor adjunct-directeuren. Ook zijn er twee voorbeeldfunctiebeschrijvingen gemaakt voor een bovenschools directeur en directeur/leidinggevende van een samenwerkingsverband.

De partijen vragen nu aan directeuren, adjuncten, schoolbestuurders, hr-medewerkers en andere betrokken om mee te denken. Doen de conceptbeschrijvingen recht aan het werk en het takenpakket van de directeur en de adjunct-directeur? Zijn de reeksen werkbaar in de praktijk en maken ze het beroep aantrekkelijker? Alle input en antwoorden die via de internetconsultatie wordt gegeven nemen de vakbonden AVS, AOb, CNV, FvOv en de werkgeversvereniging PO-Raad mee naar de cao-onderhandelingen. Daar stellen de partijen de functiebeschrijvingen vast. Je kunt de internetconsultatie tot en met 23 april invullen.

Klik hier voor de internetconsultatie.

Lees ook: ,,Deze functiebeschrijvingen passen bij de huidige trend over leiderschap''