Nieuws

Ledenpeiling tussenfase cao-onderhandelingen

Leden van de PO-Raad kunnen vandaag nog de hele dag reageren op de ledenpeiling over de eerste concept-afspraken voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De schoolbestuurders zijn via de mail gevraagd naar hun mening hierover.

De PO-Raad en de vakbonden zijn in februari begonnen met de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De gesprekken verlopen in goede sfeer en we willen voor de zomer tot een akkoord komen (zie bericht Cao-onderhandelingen verlopen in goede sfeer), zodat het door het kabinet vrijgemaakte geld (270 miljoen) nog dit jaar bij de leraren terecht komt. De partijen hebben afgesproken om de eerste concept-afspraken voor te leggen aan hun achterban. De leden van de PO-Raad kunnen tot en met vandaag, 16 april, de vragenlijst invullen.

Voor het invullen van de vragenlijst moeten leden gebruik maken van een link in het mailbericht van het dagelijks bestuur van de PO-Raad aan elk aangesloten schoolbestuur. Indien u lid bent van de PO-Raad, maar geen mailbericht over de ledenpeiling hebt ontvangen, kunt u een bericht sturen naar Harm van Gerven.