Nieuws

Leraren vso doen met manifest en petitie beroep op politiek

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) valt onder de cao en wetgeving van het primair onderwijs. Een groep leraren uit het vso doet met de oproep ‘van vso naar gvo’- van voortgezet speciaal onderwijs naar gespecialiseerd onderwijs- een beroep op de politiek om voortaan onder de cao en wetgeving van het vo te vallen.

De actiegroep vindt dat het werk vakinhoudelijk gelijk is aan het reguliere voortgezet onderwijs. Daarnaast doen de leraren er alles aan om de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te maken om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Met het manifest en petitie vragen zij aan het kabinet om het huidige vso voortaan gespecialiseerd voortgezet onderwijs te noemen en onder de cao en wetgeving van het voortgezet onderwijs te laten vallen.

In het manifest schrijven de leraren dat het vso niet past in de cao en wetgeving van het primair onderwijs omdat;

• De leeftijdscategorie van 12 tot en met 20 jaar is;

• De vakinhoudelijke eisen gelijk zijn aan het voortgezet onderwijs;

• Er een te groot verschil met het salaris van het voortgezet onderwijs is; 

• Er minder voorbereidingstijd voor lessen is dan in het voortgezet onderwijs;

• Er minder tijd is voor begeleiding van leerlingen dan in het voortgezet onderwijs;

• Er per docent meer lesuren gegeven worden dan in het voortgezet onderwijs.

De PO-Raad doet al langere tijd een beroep op het kabinet om leraren in het vso structureel de waardering te geven die zij verdienen. De sectororganisatie pleitte daarom eerder al voor één Wet Funderend Onderwijs, dat zou een einde maken aan alle wettelijke belemmeringen en beter onderwijs op maat voor alle leerlingen.

Lees hier het manifest ‘van vso naar gvo’. De petitie kun je hier tekenen.