Nieuws

Lerarenbeleid en lerarentekort: kijk verder dan vier jaar vooruit

In aanloop naar het debat over leraren vraagt de PO-Raad de Tweede Kamer in te zetten op consistent beleid en duurzame oplossingen voor het lerarentekort. Het is noodzakelijk de bekostiging te verbeteren om het verschil in salaris met het voortgezet onderwijs te kunnen overbruggen. Daarnaast is het van belang de regioaanpak lerarentekort te professionaliseren en beter te coördineren.

Donderdag vergaderen de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer over lerarenbeleid en het lerarentekort. Op de agenda staan onder andere de brief die de ministers van Onderwijs Ingrid van Engelshoven en Arie Slob vorige week naar de Tweede Kamer stuurden. De PO-Raad is blij dat de ministers ‘Samen opleiden en professionaliseren’ noemen in hun brief aan de Kamer. De afgelopen jaren heeft het intensief ‘Samen Opleiden’ van leraren een vlucht genomen in de regio’s. Scholen en lerarenopleidingen werken steeds meer samen in regionale partnerschappen om leraren op te leiden en te begeleiden. Op deze manier landen startende leraren goed in de praktijk. Starters hebben op deze manier minder vaak last van een zogenaamde praktijkschok, dit is ook van belang met het oog op de aanpak van het lerarentekort. De PO-Raad wil deze aanpak samen met andere onderwijssectoren uitbreiden, zodat alle studenten aan lerarenopleidingen op deze manier worden begeleid.

‘Wij zijn ervan overtuigd dat de overheid zich als het gaat om de inhoud van het lerarenbeleid tot de kern moet beperken: het zorgen voor goede randvoorwaarden, inclusief een goede kwalificatiestructuur’, schrijven de ministers verder in de brief. De PO-Raad kan zich vinden in het standpunt van de ministers dat de overheid zich tot de kern moet beperken als het gaat om lerarenbeleid. De sectororganisatie vindt echter wel dat er nog wel gewerkt mag worden aan betere randvoorwaarden. In een brief aan de Tweede Kamer vraagt de PO-Raad aandacht voor deze randvoorwaarden.
 

Start een wervings- en imagocampagne

Wil je leraar worden? Dan valt het niet mee om je weg te vinden naar een geschikte opleiding of school om snel aan de slag te kunnen. De PO-Raad vraagt het ministerie van Onderwijs daarom snel te starten met een grote, landelijke campagne om leraren te werven en te werken aan het imago van werken in het onderwijs. Ondersteuning met één centraal contactpunt is noodzakelijk om geïnteresseerde toekomstige leraren de juiste begeleiding te geven.

Verschil in salaris met het voortgezet onderwijs

Het lerarentekort is een acuut probleem en de piek van het tekort is nog niet bereikt. De laatste arbeidsmarktmarktramingen laten zien dat het afgelopen schooljaar drie keer zoveel vacatures voor leraren online stonden als in het schooljaar 2014/2015. Voor het lerarentekort is geen pasklare oplossing. De PO-Raad gelooft in duurzame oplossingen langs drie lijnen; meer en diverse opleidingsroutes die diverse doelgroepen aantrekken, het versterken van de innovatiekracht in de sector en het verbeteren van salarissen voor werknemers in het primair onderwijs. Lees hier meer over onze aanpak voor het lerarentekort.

In 2018 is een goede eerste stap gezet om de salarisachterstand van leraren in het basisonderwijs te verkleinen. Maar nog steeds is er een fors verschil in salaris met andere sectoren, waaronder het voorgezet onderwijs. Met het oog op het groeiende lerarentekort blijft het van belang de bekostiging te verbeteren zodat we het verschil in salaris met het voortgezet onderwijs kunnen overbruggen. In een brief vragen de PO-Raad en de vakbonden gezamenlijk de ministers meer geld voor het primair onderwijs uit te trekken zodat ‘alle werknemers, onderwijsondersteuners, leraren én schoolleiders een eerlijk en rechtvaardig salaris ontvangen.’

Professionaliseer en coördineer de regioaanpak

De PO-Raad vindt het goed dat het ministerie van Onderwijs investeert in de regionale aanpak van het lerarentekort, al kan de coördinatie van deze aanpak beter. De PO-Raad vraagt het kabinet de regie te pakken en een landelijk coördinator regionale aanpak in te stellen die knelpunten en goede voorbeelden in kaart kan brengen.

Voor het lerarentekort zijn geen pasklare oplossingen. Alleen een mix van maatregelen en nauwe samenwerking tussen scholen, lerarenopleidingen, sociale partners, het ministerie van Onderwijs en de PO-Raad kan gewerkt worden aan duurzaam lerarenbeleid dat effectief is op de korte en lange termijn.