Nieuws

Nieuw in de toolbox: stappenplan diabeteszorg op school

Het stappenplan 'diabeteszorg op school' geeft antwoord op de vraag: 'Er staat een kind met diabetes op de stoep van de school: Wat nu?' of 'Een kind op school wordt geconfronteerd met de diagnose diabetes: Wat nu?' School en ouders kunnen aan de hand van het stappenplan tot goede en sluitende afspraken komen rond de benodigde diabeteszorg voor de leerling.

Onderwijspersoneel mag op vrijwillige basis, onder een aantal duidelijk omschreven voorwaarden, insuline toedienen aan kinderen. Dat kan dus alleen op strikt vrijwillige basis, én als bestuur én directie van de school daar toestemming voor hebben verleend. Zonder toestemming van bestuur en directie kan onderwijspersoneel géén insuline toedienen aan kinderen, ook al wordt aan alle overige voorwaarden voldaan. Als bestuur en directie geen bezwaar hebben, dan nog is er sprake van de vrijwillige basis bij het onderwijspersoneel: onderwijspersoneel hoeft dat niet te doen.

Lees hier de toelichting bij het stappenplan of kijk in de toolbox voor meer over medisch handelen in het basisonderwijs. 

Downloads

278 kB
248.57 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten