Nieuws

Nieuwe brochure: Vervangingsbeleid en nieuwe contractvormen in de CAO PO 2016-2017

Door de Wet werk en zekerheid moest de sector primair onderwijs de manier waarop ze de vervanging van afwezige medewerkers organiseerde, stevig onder de loep nemen. Om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij de inrichting van het vervangingsbeleid, hebben de PO-Raad en de vakbonden gezamenlijk de brochure Vervangingsbeleid en nieuwe contractvormen in de CAO PO 2016-2017 gemaakt.

In deze brochure staat praktische informatie over het vormgeven van het vervangingsbeleid. Daarnaast is veel informatie opgenomen de nieuwe contractvormen die gebruikt kunnen worden: het min-max contract en het bindingscontract. De toepassingsmogelijkheden en risico’s zijn beschreven en aangevuld met verhelderende voorbeelden. Tevens komt de uitzonderingsbepaling op de ketenregeling voor de maanden januari tot en met maart 2018 aan de orde.

De scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs ontvangen in september een exemplaar van de brochure. U kunt de brochure hieronder ook downloaden.

Vervangingsbeleid en nieuwe contractvormen in de cao po 2016-2017
1015.9 KB