Nieuws

Onderhandelingen cao voor het primair onderwijs mislukt

Partijen zijn het niet eens over de wijze waarop vervanging van zieke leerkrachten georganiseerd kan worden na 1 juli, als de Wet werk en zekerheid (Wwz) ook van kracht is voor het primair onderwijs.

Na vele onderhandelingsronden is het niet gelukt om tot een nieuwe cao te komen. De nieuwe cao hoeft pas in te gaan op 1 juli, maar lang voor die tijd moeten schoolbesturen hun formatie voor komend schooljaar geregeld hebben. Daarom moeten we vóór 1 april tot afspraken komen. De PO-Raad wil een cao afsluiten met een fatsoenlijke loonsverhoging voor alle medewerkers in het primair onderwijs en wil ook afspraken maken om te waarborgen dat er altijd vervangen kan worden.  

Om altijd te kunnen vervangen, moeten schoolbesturen zowel vast personeel aannemen als met tijdelijke contracten werken. De Wwz biedt deze mogelijkheden als de sociale partners daarover een cao-afspraak maken. Het breekpunt bleek dat de vakbonden ondanks eerdere toezeggingen alleen mee willen werken aan nul-urencontracten als ieder schoolbestuur afzonderlijk toestemming ophaalt bij de vakbonden. De opstelling van de bonden leidt ertoe dat  schoolbesturen een duur contract moeten sluiten met een uitzendbureau.

Voor de transitievergoeding, het andere zware dossier van de Wwz, zijn verschillende opties besproken. Daar is het probleem dat door de daling van leerlingenaantallen, leraren ontslagen moeten worden. Zonder goede afspraken komen de kosten van de transitievergoeding bovenop de lange tijd dat boventallige leerkrachten op de loonlijst staan en de lange duur van uitkeringen na de WW-periode. Ook op dit punt is het niet gelukt overeenstemming te bereiken.

Er is al voor de zomer een loonruimteakkoord gesloten dat erop ziet dat in deze cao voor 2016 een loonsverhoging van ten minste 3% wordt afgesproken. Doordat er geen overeenstemming is op de zaken die te maken hebben met de Wwz, is het helaas ook niet mogelijk dit geld te gebruiken waarvoor het bedoeld is. Omdat er geen afspraken zijn over de Wwz zullen schoolbesturen veel geld kwijt zijn aan werkloosheid en wellicht uitzendarbeid.

Het lukt de partijen niet om schoolbesturen te helpen bij het passend invoeren van de Wwz. Daardoor wordt vervangen van leerkrachten bij ziekte of studie een stuk moeilijker dan het nu al is. 

Leden van de PO-Raad kunnen inloggen op mijn.poraad.nl voor meer informatie en een voorbeeldbrief voor medewerkers.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten